امروز

Dec 6


دلو

48

سلامتی

95

عشق

35

شغل

امواج ناگهاني رنجاننده ارتباط با اعضاي جوانتر خانواده تان را سخت خواهد كرد. در برنامه ریزی و دستیابی به اهدافتان مهارت دارید. تلاش كنيد براي ارتباط با عزيزان خود بر سختي ها فائق آييد. از اينكه نتوانيد كارها را به موقع انجام دهيد نگران نباشيد.


سازگاری

ثور

اسد

حوت

رنگ

اعداد شانس

1 7 46 47 87 91


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری