امروز

Dec 6


اسد

52

سلامتی

55

عشق

42

شغل

برای جاری بودنِ انرژی و شادابی روزتان، شور و اشتیاق داشته باشید. ممکن است صبرتان آزموده شود. ترس خود را فراموش كنيد و از هر لحظه از زندگي لذت ببريد. هر آنچه باید بدانید ظاهر خواهد شد فقط صبور باشید.


سازگاری

حَمَل

میزان

رنگ

اعداد شانس

35 50 54 76 84 86


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری