Tháng này

Dec 1 - Dec 31


Song Tử

37

Sức khoẻ

40

Tình yêu

63

Sự nghiệp

Hãy nắm bắt cơ hội; nhiều thứ trong tương lai phụ thuộc vào điều đó. Những thay đổi có thể cho vấn đề tài chính của bạn. Hãy cố chấp nhận hiện thật. Lời khuyên tài chính hữu ích đến từ gợi ý của người mà bạn biết.


Tương hợp

Bảo Bình

Song Ngư

Màu sắc

Số may mắn

24 27 28 36 69 87


Hôm nay
Ngày mai
Tuần này

Thay đổi

Bạch Dương Kim Ngưu Song Tử Cự Giải Sư Tử Xử Nữ Thiên Bình Hổ Cáp Nhân Mã Ma Kết Bảo Bình Song Ngư


Copyright © 2022 Nikola Kosev    Chính sách bảo mật