Tháng này

Dec 1 - Dec 31


Sư Tử

77

Sức khoẻ

73

Tình yêu

77

Sự nghiệp

Bạn có thể tự hào mà không trở nên tự cao. Những thay đổi có thể cho vấn đề tài chính của bạn. Những cơ hội mới tìm thấy trong công việc. Bạn phải suy nghĩ về những lợi ích lâu dài.


Tương hợp

Sư Tử

Hổ Cáp

Màu sắc

Số may mắn

0 12 15 46 87 92


Hôm nay
Ngày mai
Tuần này

Thay đổi

Bạch Dương Kim Ngưu Song Tử Cự Giải Sư Tử Xử Nữ Thiên Bình Hổ Cáp Nhân Mã Ma Kết Bảo Bình Song Ngư


Copyright © 2023 Nikola Kosev    Chính sách bảo mật