امروز

Dec 7


حَمَل

48

سلامتی

95

عشق

35

شغل

يك اتفاق غيرمنتظره صميمانه در شرف وقوع است. برنامه ریزی کنید و به آن پایبند بمانید. تا جايي كه به روابط با اعضاي خانواده برميگردد، از خود صبر و ثبات نشان دهيد. آشنايي هاي جالبي خواهيد داشت كه ممكن است به ارتباطات جدي شخصي و يا تجاري بيانجامند.


سازگاری

ثور

اسد

حوت

رنگ

اعداد شانس

1 7 46 47 87 91


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری