امروز

May 29


عقرب

61

سلامتی

66

عشق

44

شغل

شاید لازم باشد برای آنکه دیگران را در جریان نظراتتان قرار دهید، روشهای مختلف را امتحان کنید. بی آنکه زندگیتان را به هم بریزید، کاری مثبت انجام دهید. هدفتان را بازبینی نمایید و پس از آنکه اطمینان یافتید هدف قطعی تان است برای دستیابی به آن نهایت تلاشتان را بکنید. در دوران بدست آوردن تجربيات و دوستان جديد هستيد.


سازگاری

ثور

اسد

عقرب

رنگ

اعداد شانس

0 1 45 80 92 98


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری