امروز

Oct 27


عقرب

99

سلامتی

65

عشق

55

شغل

وقت خود را به اختلافات بي اهميت صرف نكنيد. مسائل بسيار مهم تري وجود دارند كه بايد به آنها توجه كنيد. صبور باشيد، از پاي منشينيد واهداف قابل دسترسي براي خود مشخص كنيد. خودتان باشید، با دیگران مهربان باشید و تغییرات را بپذیرید. زياد در خانه نمانيد.


سازگاری

جوزا

جدی

دلو

رنگ

اعداد شانس

29 30 44 56 85 96


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری