امروز

Oct 7


عقرب

56

سلامتی

99

عشق

66

شغل

زمانیکه کار، زندگی اجتماعی تان را مختل می کند، مشکل پیش می آید. لجوج نباشيد و به نظرات ديگران گوش دهيد. اينقدر سريع دست آوردهاي شخصي خود را به رخ نكشيد. احساسات قوی می تواند شما را از مسیری که در پیش دارید منحرف نماید.


سازگاری

جدی

رنگ

اعداد شانس

8 32 65 66 90 97


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری