امروز

Jul 9


عقرب

99

سلامتی

66

عشق

36

شغل

بیشترین بهره را از موقعیتهای پیش آمده ببرید اما از واقعیت دور نشوید. تلاش كنيد تا اطرفيان خود را درك كنيد و بخاطر اشتباهاتشان آنها را ببخشيد. تنها محدودیتهای آینده آنهایی هستند که خودتان در ذهنتان خلق می کنید. گاهی از روزمرگی فاصله بگیرید.


سازگاری

سنبله

قوس

جدی

رنگ

اعداد شانس

5 35 46 53 79 84


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری