امروز

Oct 7


سرطان

79

سلامتی

68

عشق

70

شغل

در آرامش و با اعتماد به نفس باشيد. مهم اين است كه آرامش خود را حفظ كنيد و اجازه ندهيد كه كسي شما را از تعادل خارج كند. وقتی با دقت بنگرید به خصوصیاتی در دیگران پی می برید که پیش از این به آن توجه نکرده بودید. لجوج نباشيد و به نظرات ديگران گوش دهيد.


سازگاری

اسد

میزان

جدی

رنگ

اعداد شانس

3 29 40 45 54 60


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری