امروز

Oct 27


سرطان

72

سلامتی

81

عشق

58

شغل

پیش از آغاز کار، پروژه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید. نشان دهيد كه به اندازه كافي ايده داريد و علاقمند هستيد. دیگر افراد زندگیتان را فراموش نکنید. هدفي را پيدا كنيد و مصرانه آنرا دنبال كنيد.


سازگاری

ثور

عقرب

رنگ

اعداد شانس

4 14 40 52 55 56


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری