امروز

Dec 12


سرطان

43

سلامتی

45

عشق

48

شغل

از کسی که می شناسید در قالب پیشنهاد، مشاوره مالی دریافت خواهید کرد. توسط همكاران خود كه كاملا در كنارتان هستند، حمايت خواهيد شد. روي خوش شانسي تكيه نكنيد. روي پاي خود تكيه كنيد. شما تمايل زيادي به شغل ديگري داريد ولي هنوز زمان مناسب براي تغييرات بنيادي نيست.


سازگاری

اسد

سنبله

رنگ

اعداد شانس

14 43 56 63 75 79


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2019 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری