امروز

Dec 7


قوس

67

سلامتی

65

عشق

57

شغل

زمان مناسبی برای تجدید نظر در امور مالیاتان است. تا زمانی که در مسیر درست گام بردارید همه چیز درست پیش خواهد رفت. تلاش كنيد مسائل را آنطور كه هستند قبول كنيد. از متعهد شدن هراسی ندارید.


سازگاری

قوس

جدی

دلو

رنگ

اعداد شانس

2 27 68 81 93 97


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری