امروز

Oct 28


قوس

55

سلامتی

43

عشق

37

شغل

هر آنچه باید بدانید ظاهر خواهد شد فقط صبور باشید. ممکن است صبرتان آزموده شود. در تلاش براي بدست آوردن آرزوها و ايده هاي خود شجاع باشيد. زمان بيشتري براي بودن با دوستان نزديك خود بگذاريد.


سازگاری

سنبله

قوس

جدی

رنگ

اعداد شانس

17 38 54 67 68 76


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری