امروز

Jun 26


قوس

97

سلامتی

79

عشق

71

شغل

تعهد و سختکوشی تان بیشتر از آنچه انتظار دارید مورد قدردانی قرار می گیرد. زمان مناسبی برای بینش درونی است. براي به انجام رسانيدن آنچه شروع كرده ايد به صبر نياز خواهيد داشت. پیش از آغاز کار، پروژه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید.


سازگاری

حَمَل

عقرب

رنگ

اعداد شانس

6 11 26 44 80 99


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری