امروز

Jul 8


قوس

55

سلامتی

65

عشق

48

شغل

به فعالیتهایی بپردازید که ذهن و جسمتان را ورزیده می کنند. بهترین زمان برای ملاقات با فردی تازه است. برای آینده تان سرمایه گذاری کنید. حالا زمان ناتوان شمردن خود نیست، خلاقیت تان را هرطور که می توانید بروز دهید.


سازگاری

ثور

قوس

دلو

رنگ

اعداد شانس

0 54 63 75 85 99


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری