امروز

Feb 7


قوس

54

سلامتی

77

عشق

79

شغل

درصورتی که تقاضای کمک کنید، کمک هم می رسد. حتي به كوچكترين مشكلات بر سر راه خود بي توجهي نكنيد. از تجارب افراطي پرهيز كنيد، حتي اگر اطرافيان شما را خسته كننده ميبينند. گاهی از روزمرگی فاصله بگیرید.


سازگاری

ثور

سرطان

جدی

رنگ

اعداد شانس

10 30 62 71 74 86


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری