امروز

Jun 18


حوت

52

سلامتی

37

عشق

40

شغل

شاید لازم باشد برای آنکه دیگران را در جریان نظراتتان قرار دهید، روشهای مختلف را امتحان کنید. مشکلاتِ پنهان را بیرون بیاورید. لجوج نباشید. از تجارب افراطي پرهيز كنيد، حتي اگر اطرافيان شما را خسته كننده ميبينند.


سازگاری

عقرب

رنگ

اعداد شانس

29 32 42 56 80 88


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری