امروز

Sep 26


جدی

42

سلامتی

93

عشق

57

شغل

به خود اجازه ندهيد تا درگير هرگونه فتنه و يا روابط عاشقانه شويد. بیشترین بهره را از موقعیتهای پیش آمده ببرید اما از واقعیت دور نشوید. لازم خواهد شد تا براي مخارج شخصي و كاري پولي فراهم كنيد. اقدامات لازم را براي حفاظت در مقابل اعمال افراد مقرض در اطرافتان انجام دهيد.


سازگاری

جوزا

سنبله

دلو

رنگ

اعداد شانس

0 10 37 46 64 76


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری