امروز

Jun 26


جدی

49

سلامتی

47

عشق

57

شغل

درصورتی که تقاضای کمک کنید، کمک هم می رسد. لجوج نباشید. شما متوجه هستيد كه نمي توانيد همه چيز را داشته باشيد. حالا زمان ناتوان شمردن خود نیست، خلاقیت تان را هرطور که می توانید بروز دهید.


سازگاری

جوزا

اسد

میزان

رنگ

اعداد شانس

22 50 67 80 87 98


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری