امروز

Dec 7


ثور

68

سلامتی

70

عشق

83

شغل

حالا می توانید در را روی مشکلات ببندید. بی آنکه زندگیتان را به هم بریزید، کاری مثبت انجام دهید. عواطف شخصی تان را جدی بگیرید. باید ایمانتان قوی تر از تردیدتان باشد.


سازگاری

سنبله

میزان

جدی

رنگ

اعداد شانس

47 72 76 85 88 89


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری