امروز

Oct 28


ثور

82

سلامتی

45

عشق

60

شغل

خودتان باشید، با دیگران مهربان باشید و تغییرات را بپذیرید. اينقدر سريع دست آوردهاي شخصي خود را به رخ نكشيد. روي خوش شانسي تكيه نكنيد. روي پاي خود تكيه كنيد. از متعهد شدن هراسی ندارید.


سازگاری

حَمَل

ثور

اسد

رنگ

اعداد شانس

13 21 28 35 62 98


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری