امروز

Dec 12


ثور

82

سلامتی

51

عشق

90

شغل

مسوولیت پذیر باشید. عدم پایبندی به تعهدات از سوی دیگران کلافه تان می کند. در انتخاب کلماتتان دقت کنید زیرا که تاثیرگذارند. وقتی با دقت بنگرید به خصوصیاتی در دیگران پی می برید که پیش از این به آن توجه نکرده بودید.


سازگاری

سرطان

سنبله

رنگ

اعداد شانس

14 19 22 60 75 85


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2019 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری