امروز

Apr 20


ثور

53

سلامتی

90

عشق

62

شغل

با قدرت و بی تردید عمل می کنید. به کسی کمک کنید. هدف خود را گم نكنيد. ديگر اعضاي خانواده به پيشرفت حرفه اي شما علاقمند خواهند بود.


سازگاری

میزان

جدی

حوت

رنگ

اعداد شانس

31 40 45 53 68 83


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری