امروز

Oct 27


میزان

40

سلامتی

94

عشق

41

شغل

زودتر از آنچه انتظار دارید به مقصدتان می رسید. فرصت هاي جديدي در كار بوجود خواهند آمد. شما مجبور خواهيد شد تا از پول ديگران استفاده كنيد چرا كه پول خودتان كافي نخواهد بود. در آرامش و با اعتماد به نفس باشيد.


سازگاری

ثور

اسد

سنبله

رنگ

اعداد شانس

12 20 34 39 51 53


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری