امروز

Dec 7


میزان

41

سلامتی

58

عشق

61

شغل

مهم اين است كه آرامش خود را حفظ كنيد و اجازه ندهيد كه كسي شما را از تعادل خارج كند. زمان حال را با رخدادهای گذشته قضاوت نکنید. تا جايي كه به روابط با اعضاي خانواده برميگردد، از خود صبر و ثبات نشان دهيد. به جای شتاب پیش از شروع، برنامه ریزی فعلی تان را بهبود بخشید.


سازگاری

ثور

سنبله

جدی

رنگ

اعداد شانس

13 24 33 68 86 91


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری