امروز

Dec 12


سنبله

50

سلامتی

72

عشق

63

شغل

از افتادن در يك دور تسلسل با همسر خود بپرهيزيد. برای دنبال کردن آرزوهایتان، فرصت را از دست ندهید. تا جايي كه به روابط با اعضاي خانواده برميگردد، از خود صبر و ثبات نشان دهيد. به جای شتاب پیش از شروع، برنامه ریزی فعلی تان را بهبود بخشید.


سازگاری

جوزا

قوس

رنگ

اعداد شانس

17 31 32 57 62 97


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2019 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری