امروز

Jun 7


سنبله

79

سلامتی

53

عشق

72

شغل

استرس کار زیاد موجب می شود بیشتر از معمول احساس ضعف کنید. اينقدر سريع دست آوردهاي شخصي خود را به رخ نكشيد. برنامه ریزی کنید و به آن پایبند بمانید. آشنايتان را با دوستان و همكاران قديمي بازسازي خواهيد كرد.


سازگاری

جوزا

حوت

رنگ

اعداد شانس

13 22 25 31 76 94


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری