امروز

Oct 28


دلو

42

سلامتی

55

عشق

81

شغل

ترس خود را فراموش كنيد و از هر لحظه از زندگي لذت ببريد. لجوج نباشید. با رها کردن گذشته تقریبا هر چیزی امکانپذیر می شود. در تمام مسائل مثبت وارد شويد و از قفل شدن روي اشتباهات مختصر اطرافيان خود بپرهيزيد.


سازگاری

جوزا

سرطان

حوت

رنگ

اعداد شانس

17 29 33 68 78 83


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری