امروز

Dec 10


اسد

40

سلامتی

84

عشق

38

شغل

آنان كه مسئوليت حل مشكلات را دارند تلاش زيادي برايتان خواهند كرد. توجه خارق العاده تان به دیگران را نشان دهید و دوست واقعی باشید. به فعالیتهایی بپردازید که ذهن و جسمتان را ورزیده می کنند. شاید لازم باشد برای آنکه دیگران را در جریان نظراتتان قرار دهید، روشهای مختلف را امتحان کنید.


سازگاری

سرطان

عقرب

دلو

رنگ

اعداد شانس

33 55 70 87 94 96


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2019 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری