امروز

Jun 18


اسد

79

سلامتی

44

عشق

48

شغل

با آنکه اقدامات پیچیده ای لازم است صورت گیرد، نتیجه خوب خواهد بود. اينقدر سريع دست آوردهاي شخصي خود را به رخ نكشيد. زمان آن فرا رسيده تا تصميم بگيريد چه چيزي براي شما مهم است، نبايد از آن چشم پوشي كنيد. بايستي بين عشق و پول يكي را انتخاب كنيد.


سازگاری

جوزا

سنبله

قوس

رنگ

اعداد شانس

9 15 29 38 77 93


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری