امروز

Apr 20


جوزا

45

سلامتی

59

عشق

63

شغل

وقتی با دقت بنگرید به خصوصیاتی در دیگران پی می برید که پیش از این به آن توجه نکرده بودید. شما هديه و يا اقدامي را كه مدتهاست خواهان آن هستيد از همسر خود دريافت خواهيد كرد. وقت خود را به اختلافات بي اهميت صرف نكنيد. مسائل بسيار مهم تري وجود دارند كه بايد به آنها توجه كنيد. از افتادن در يك دور تسلسل با همسر خود بپرهيزيد.


سازگاری

جوزا

میزان

عقرب

رنگ

اعداد شانس

41 49 58 75 94 96


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری