امروز

Jan 26


جوزا

69

سلامتی

36

عشق

62

شغل

شرايط لازم ايجاد خواهند شد تا يك مشكل را حل كنيد. اين مدتهاست كه نگرانتان كرده است. هر آنچه باید بدانید ظاهر خواهد شد فقط صبور باشید. اعتماد به نفس داشته باشید و به اقدامات جسورانه تر دست زنید. نبايد سازش كنيد.


سازگاری

جوزا

میزان

عقرب

رنگ

اعداد شانس

23 43 47 63 74 75


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری