این ماه

Jun 1 - Jun 30


جدی

46

سلامتی

51

عشق

53

شغل

حتي اگر معتقد هستيد كه تنها يك قدم با هدف فاصله داريد، محافظه كارانه عمل كنيد. تهديد شما اين است كه از مسائل بسيار مهم شخصي چشم پوشي كرده و آنها را با مسائل كاري جايگزين كنيد. تشویق و پشتیبانی دوستانتان موجب افزایش اعتماد به نفستان می شود. برنامه ریزی کنید و به آن پایبند بمانید.


سازگاری

جوزا

سنبله

عقرب

رنگ

اعداد شانس

23 66 74 87 90 99


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری