این ماه

Dec 1 - Dec 31


جدی

85

سلامتی

59

عشق

80

شغل

زمان حال را با رخدادهای گذشته قضاوت نکنید. تا جايي كه به روابط با اعضاي خانواده برميگردد، از خود صبر و ثبات نشان دهيد. مسوولیت پذیر باشید. ممکن است اطرافیانتان متوجه تغییر در شما شوند.


سازگاری

ثور

عقرب

حوت

رنگ

اعداد شانس

1 20 36 53 59 94


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری