این هفته

May 23 - May 29


ثور

58

سلامتی

47

عشق

71

شغل

به احساستان اعتماد کنید و با اطمینان به احساستان عمل نمایید. تلاش كنيد مسائل را آنطور كه هستند قبول كنيد. صبور باشيد، از پاي منشينيد واهداف قابل دسترسي براي خود مشخص كنيد. زمان آن فرا رسيده تا تصميم بگيريد چه چيزي براي شما مهم است، نبايد از آن چشم پوشي كنيد.


سازگاری

حَمَل

ثور

سنبله

رنگ

اعداد شانس

1 17 22 32 47 99


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری