این هفته

Dec 4 - Dec 10


سرطان

68

سلامتی

62

عشق

61

شغل

تهديد شما اين است كه از مسائل بسيار مهم شخصي چشم پوشي كرده و آنها را با مسائل كاري جايگزين كنيد. تمام کلیدهایی که لازم دارید در جیبتان قرار دارند. فرصت را غنيمت بشماريد، بسيار چيزها در آينده به آن بستگي دارند. پروژه اي شروع نكنيد كه در وراي توانمندي شماست. آنچه را انجام دهيد كه در حيطه توانمندي تان است و از هر گونه ريسك پرهيز كنيد.


سازگاری

حَمَل

جوزا

حوت

رنگ

اعداد شانس

1 36 40 60 64 95


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری