فردا

Dec 7


جدی

49

سلامتی

76

عشق

60

شغل

به فعالیتهایی بپردازید که ذهن و جسمتان را ورزیده می کنند. به راحتي تمركز خود را از دست خواهيد داد و ماهيت زندگي را گم خواهيد كرد. متاسفانه برخی کارها را نباید به اتمام رساند. برای آینده تان سرمایه گذاری کنید.


سازگاری

حَمَل

سنبله

حوت

رنگ

اعداد شانس

29 31 62 79 86 96


امروز
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری