امروز

Sep 30


جدی

55

سلامتی

53

عشق

82

شغل

تنها کارهایی را انجام دهید که در رسیدن به هدفتان نقش دارند. حالا زمان ناتوان شمردن خود نیست، خلاقیت تان را هرطور که می توانید بروز دهید. نیرویی قدرتمند در زندگیتان جریان دارد که دیگر نمی توان آنرا نادیده گرفت. شما متوجه هستيد كه نمي توانيد همه چيز را داشته باشيد.


سازگاری

جوزا

سنبله

میزان

رنگ

اعداد شانس

4 16 33 56 65 92


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری