این ماه

Aug 1 - Aug 31


جوزا

85

سلامتی

68

عشق

64

شغل

در كار دقت خاص بخرج دهيد و به نكات ظريف توجه بيشتري كنيد. تا زمانی که در مسیر درست گام بردارید همه چیز درست پیش خواهد رفت. تنها محدودیتهای آینده آنهایی هستند که خودتان در ذهنتان خلق می کنید. خودتان باشید، با دیگران مهربان باشید و تغییرات را بپذیرید.


سازگاری

سرطان

قوس

دلو

رنگ

اعداد شانس

5 37 43 51 56 78


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری