این هفته

May 23 - May 29


جوزا

51

سلامتی

86

عشق

82

شغل

تنها کارهایی را انجام دهید که در رسیدن به هدفتان نقش دارند. براي يك مشكل قديمي، راه كاري سريع و قابل قبول پيدا خواهيد كرد. عدم پایبندی به تعهدات از سوی دیگران کلافه تان می کند. برنامه ریزی کنید و به آن پایبند بمانید.


سازگاری

سرطان

میزان

دلو

رنگ

اعداد شانس

3 21 40 54 81 91


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری