این هفته

Jan 13 - Jan 19


جوزا

62

سلامتی

41

عشق

82

شغل

آماده مصالحه باشيد تا بتوانيد مسير درست را پيدا كنيد. تا آنجا که می توانید زندگی را آسان بگیرید. زمان كافي براي تفريح كنار بگذاريد تا آرامش كامل بدست آوريد. انرژی تان را برای سر و سامان دادن به امور مادی تان متمرکز نمایید.


سازگاری

ثور

عقرب

جدی

رنگ

اعداد شانس

0 18 19 22 48 62


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری