این ماه

Apr 1 - Apr 30


دلو

39

سلامتی

85

عشق

60

شغل

قلبتان را باز کنید؛ معجزه پیرامونتان است. تا زمانی که در مسیر درست گام بردارید همه چیز درست پیش خواهد رفت. در طراحي اهداف شخصي، روي مسائل خوب فكر كنيد تا از اشتباه و سوء تفاهم بپرهيزيد. در كار دقت خاص بخرج دهيد و به نكات ظريف توجه بيشتري كنيد.


سازگاری

جوزا

جدی

دلو

رنگ

اعداد شانس

9 20 25 42 82 86


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری