این ماه

Dec 1 - Dec 31


دلو

60

سلامتی

36

عشق

37

شغل

افراد در اطراف شما، با بي تحركي و كند فكر كردن، شما را آزرده خواهند كرد. ديگر اعضاي خانواده به پيشرفت حرفه اي شما علاقمند خواهند بود. زودتر از آنچه انتظار دارید به مقصدتان می رسید. تنها محدودیتهای آینده آنهایی هستند که خودتان در ذهنتان خلق می کنید.


سازگاری

جوزا

اسد

قوس

رنگ

اعداد شانس

0 11 21 49 53 62


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری