این ماه

Oct 1 - Oct 31


دلو

36

سلامتی

37

عشق

56

شغل

تنها کارهایی را انجام دهید که در رسیدن به هدفتان نقش دارند. لازم خواهد شد تا براي مخارج شخصي و كاري پولي فراهم كنيد. آماده باشيد تا آزادانه احساسات و افكار خود را در زندگي شخصي سهيم شويد. نشان دهيد كه به اندازه كافي ايده داريد و علاقمند هستيد.


سازگاری

سرطان

قوس

دلو

رنگ

اعداد شانس

4 26 28 70 77 90


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری