این ماه

May 1 - May 31


اسد

65

سلامتی

47

عشق

74

شغل

پروژه اي شروع نكنيد كه در وراي توانمندي شماست. آنچه را انجام دهيد كه در حيطه توانمندي تان است و از هر گونه ريسك پرهيز كنيد. مدت طولانی جلوی آینه نایستید. براي به انجام رسانيدن آنچه شروع كرده ايد به صبر نياز خواهيد داشت. در صورتيكه با گزينه هايي در كار مواجه هستيد، متوجه ميشويد كه انتخاب برايتان بسيار ساده خواهد بود.


سازگاری

اسد

سنبله

قوس

رنگ

اعداد شانس

12 36 47 63 64 92


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری