این ماه

Aug 1 - Aug 31


اسد

84

سلامتی

77

عشق

49

شغل

به گفتگوهاي مهم توجه كنيد. خواسته شما براي داشتن رابطه اي عاشقانه برآورده خواهد شد. احساسات قوی می تواند شما را از مسیری که در پیش دارید منحرف نماید. باید ایمانتان قوی تر از تردیدتان باشد.


سازگاری

جوزا

میزان

عقرب

رنگ

اعداد شانس

0 21 44 54 60 90


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری