فردا

Dec 7


اسد

43

سلامتی

42

عشق

44

شغل

امکان دارد بخواهید از واقعیت فرار کنید. کار، موفقیت و هدف برایتان خیلی مهم هستند. تعهد و سختکوشی تان بیشتر از آنچه انتظار دارید مورد قدردانی قرار می گیرد. به آشنايان معمولي اعتماد نكنيد.


سازگاری

سرطان

عقرب

حوت

رنگ

اعداد شانس

2 7 17 35 36 60


امروز
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری