این هفته

Dec 4 - Dec 10


اسد

71

سلامتی

47

عشق

48

شغل

برای آینده تان سرمایه گذاری کنید. به راحتي تمركز خود را از دست خواهيد داد و ماهيت زندگي را گم خواهيد كرد. مشکلاتِ پنهان را بیرون بیاورید. در تمام مسائل مثبت وارد شويد و از قفل شدن روي اشتباهات مختصر اطرافيان خود بپرهيزيد.


سازگاری

قوس

جدی

رنگ

اعداد شانس

3 24 28 32 53 73


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2023 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری