این ماه

Feb 1 - Feb 29


حوت

69

سلامتی

47

عشق

56

شغل

زمان مناسبی برای تجدید نظر در امور مالیاتان است. نسبت به هر گونه پيشنهاد تجاري كه به شما ميشود، زاويه ورودي جديد اتخاذ كنيد. آنها ميتوانند در آينده شما تاثير جدي داشته باشند. تلاطم ها در زندگي خصوصي در واقع روابط شما را تقويت خواهد كرد و نه تضعيف. شانس به نفع شماست.


سازگاری

قوس

جدی

رنگ

اعداد شانس

10 33 40 49 90 96


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری