این ماه

Aug 1 - Aug 31


حوت

62

سلامتی

54

عشق

39

شغل

زمان آن فرا رسيده تا تصميم بگيريد چه چيزي براي شما مهم است، نبايد از آن چشم پوشي كنيد. به دست آوردهای بلند مدت بیندیشید. اقدام کردن باعث پدیداری نیرو و الهام بخشیدن به زندگیتان می شود. کار، موفقیت و هدف برایتان خیلی مهم هستند.


سازگاری

میزان

عقرب

رنگ

اعداد شانس

4 19 22 32 44 62


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری