فردا

Aug 1


حوت

39

سلامتی

47

عشق

58

شغل

شرايط لازم ايجاد خواهند شد تا يك مشكل را حل كنيد. اين مدتهاست كه نگرانتان كرده است. در صورتيكه با گزينه هايي در كار مواجه هستيد، متوجه ميشويد كه انتخاب برايتان بسيار ساده خواهد بود. در تمام مسائل مثبت وارد شويد و از قفل شدن روي اشتباهات مختصر اطرافيان خود بپرهيزيد. لجوج نباشید.


سازگاری

ثور

حوت

رنگ

اعداد شانس

19 23 72 75 81 82


امروز
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری