فردا

May 29


حوت

47

سلامتی

86

عشق

94

شغل

توجه خارق العاده تان به دیگران را نشان دهید و دوست واقعی باشید. باید ایمانتان قوی تر از تردیدتان باشد. زمان كافي براي تفريح كنار بگذاريد تا آرامش كامل بدست آوريد. آنان كه مسئوليت حل مشكلات را دارند تلاش زيادي برايتان خواهند كرد.


سازگاری

حَمَل

جوزا

سرطان

رنگ

اعداد شانس

38 44 52 56 75 89


امروز
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری