این هفته

May 23 - May 29


حوت

47

سلامتی

45

عشق

46

شغل

براي ايده هاي خود زمان بيشتري بگذاريد و به دقت در مورد اينكه چگونه آنها را به واقعيت تبديل كنيد فكر كنيد. به دست آوردهای بلند مدت بیندیشید. در زندگي تجاري خود آماده چالش هاي جديد هستيد. آنان كه مسئوليت حل مشكلات را دارند تلاش زيادي برايتان خواهند كرد.


سازگاری

حَمَل

عقرب

حوت

رنگ

اعداد شانس

7 8 37 68 78 91


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2022 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری