این هفته

Jul 8 - Jul 14


حوت

84

سلامتی

61

عشق

72

شغل

از توانمندي هاي خود آگاه هستيد. پیش از آغاز کار، پروژه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید. براي يك مشكل قديمي، راه كاري سريع و قابل قبول پيدا خواهيد كرد. انرژی تان را برای سر و سامان دادن به امور مادی تان متمرکز نمایید.


سازگاری

ثور

جوزا

رنگ

اعداد شانس

13 50 52 61 73 87


امروز
فردا
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری