این ماه

Oct 1 - Oct 31


قوس

40

سلامتی

36

عشق

60

شغل

در آرامش و با اعتماد به نفس باشيد. می توانید عزیزانتان را مورد مراقبت قرار دهید بی آنکه مسوول عواطفشان باشید. از تجارب افراطي پرهيز كنيد، حتي اگر اطرافيان شما را خسته كننده ميبينند. هدف خود را گم نكنيد.


سازگاری

سنبله

میزان

رنگ

اعداد شانس

20 43 46 52 73 86


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2021 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری