فردا

Aug 12


قوس

79

سلامتی

38

عشق

76

شغل

زودتر از آنچه انتظار دارید به مقصدتان می رسید. در كار دقت خاص بخرج دهيد و به نكات ظريف توجه بيشتري كنيد. تعهد و سختکوشی تان بیشتر از آنچه انتظار دارید مورد قدردانی قرار می گیرد. به توصيه هاي همكاران خود براي حل مشكلات مبرم گوش دهيد.


سازگاری

سنبله

قوس

دلو

رنگ

اعداد شانس

8 10 23 52 59 98


امروز
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری