این ماه

Jun 1 - Jun 30


سنبله

35

سلامتی

50

عشق

67

شغل

از سلامتي خود غافل نشويد. زماني براي استراحتي كه سزاوار آن هستيد پيدا كنيد. با آنکه اقدامات پیچیده ای لازم است صورت گیرد، نتیجه خوب خواهد بود. به آشنايان معمولي اعتماد نكنيد. آشنايتان را با دوستان و همكاران قديمي بازسازي خواهيد كرد.


سازگاری

ثور

دلو

حوت

رنگ

اعداد شانس

42 59 63 69 78 87


امروز
فردا
این هفته

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری