فردا

Jun 18


سنبله

35

سلامتی

39

عشق

58

شغل

شما تمايل زيادي به شغل ديگري داريد ولي هنوز زمان مناسب براي تغييرات بنيادي نيست. ديگر اعضاي خانواده به پيشرفت حرفه اي شما علاقمند خواهند بود. براي افزايش درآمدتان نياز خواهيد داشت تا هر چه بيشتر كار كنيد. در كار دقت خاص بخرج دهيد و به نكات ظريف توجه بيشتري كنيد.


سازگاری

حَمَل

عقرب

قوس

رنگ

اعداد شانس

8 21 33 64 69 79


امروز
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2024 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری