امروز

Jan 23


حوت

42

سلامتی

42

عشق

59

شغل

اجازه ندهید سرخوردگی مانع دستیابی به موفقیت تان شود. شاید لازم باشد برای آنکه دیگران را در جریان نظراتتان قرار دهید، روشهای مختلف را امتحان کنید. تنها کارهایی را انجام دهید که در رسیدن به هدفتان نقش دارند. اختلال در رابطه تان واقعی است اما راه برطرف کردن آن را می دانید.


سازگاری

عقرب

قوس

رنگ

اعداد شانس

15 18 22 39 59 75


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری