امروز

Jan 23


قوس

56

سلامتی

51

عشق

49

شغل

تهديد شما اين است كه از مسائل بسيار مهم شخصي چشم پوشي كرده و آنها را با مسائل كاري جايگزين كنيد. زودتر از آنچه انتظار دارید به مقصدتان می رسید. خودتان باشید، با دیگران مهربان باشید و تغییرات را بپذیرید. به توصيه هاي همكاران خود براي حل مشكلات مبرم گوش دهيد.


سازگاری

جوزا

جدی

رنگ

اعداد شانس

9 21 29 35 69 83


فردا
این هفته
این ماه

تغییر دادن

حَمَل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت


Copyright © 2020 Nikola Kosev    خط‌مشی رازداری